Sâm Ngọc Linh
Logo

RƯỢU SÂM NGỌC LINH - BÁU PHẨM CHO SỨC KHỎE TỪ ĐẠI NGÀN TÂY NGUYÊN

SỨ MỆNH
 
Mang lại "Báu phẩm cho sức khỏe" từ đại ngàn tây nguyên, bằng bí quyết chưng cất Rượu chỉ dành cho Vua Chúa ngày xưa của dòng tộc từ năm 1964, cùng với hơn 52 saponin quý giá từ Sâm ngọc linh đã được nghành y dược học thế giới công nhận tốt nhất cho sức khỏe toàn diện. 
 
TRIẾT LÝ KINH DOANH
 
  • Xây dựng và phát triển thương hiệu Sâm Ngọc Linh trở thành thương hiệu Sâm Việt Nam bằng chữ “TÂM – TRI THỨC – TRÁCH NHIỆM - THUẦN VIỆT”.
  • “LIÊN TỤC CẢI TIẾN” hệ thống quản lý chất lượng và dịch vụ bằng những công cụ được quốc tế chứng nhận kết hợp với công nghệ tiên tiến trong suốt quá trình nghiên cứu, nuôi trồng, thu mua, sản xuất……với mục đích nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.
  • Ưu tiên đầu tư phát triển “NGUỒN NHÂN LỰC” trước khi đầu tư cho “SẢN PHẨM và DỊCH VỤ” từ khâu tuyển dụng, đào tạo, hợp tác và các chính sách đãi ngộ nhằm khuyến khích người giỏi, thu hút và giữ được người tài. Luôn đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.
  • Xây dựng môi trường làm việc “TẬN TÂM – NHÂN VĂN – CHUYÊN NGHIỆP – SÁNG TẠO”; Đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động, tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.
  • Xây dựng và phát triển văn hóa “Đại gia đình TRAVI” trên cơ sở đề cao tinh thần hợp tác và trách nhiệm cá nhân vì mục tiêu chung của doanh nghiệp; xây dựng tác phong chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo; đặt lợi ích của “KHÁCH HÀNG LÀ SỐ 1”.
  • Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; cam kết trở thành “Người đồng tin cậy” với tiêu chí “WIN TO WIN TO WIN” với các đối tác, nhà phân phối và môi trường kinh doanh; luôn gia tăng các giá trị lợi nhuận hấp dẫn và bền vững.
  • Không ngừng đóng góp và tham gia các hoạt động liên quan đến công tác xã hội dưới nhiều hình thức khác nhau tạo sự kết nối giữa Doanh Nghiệp và Cộng Đồng, thể hiện tinh thần “TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI” của doanh nghiệp.
CÁC CHỨNG NHẬN VÀ THÀNH TỰU
 
Về đầu trang